Lov og ret


I mange lande som vi ser ned på, har de militær diktatur, i Danmark har vi dommer diktatur hvad er bedst døm selv.

Hvorfor laver jeg nu retten-paa-vrangen.dk. Jeg ved jo hvad det koster at sætte sig op mod systemet, Dommere i  de lande hvor de har militær diktatur se vi hvordan at det går, husarrest/fængsel i mildt tilfælde. Og nu kan vi se hvordan at det går når vi har dommere diktatur.

Tænk sig ved retsmøde skal man rejse sig når dommeren kommer ind, hvorfor det?

Domstolene

 Jeg vil nu overfladisk fortælle om nogle ting som jeg senere vil uddybe, i Helsinge Ret så man dommer som sad og købte tvangsauktioner op til sig selv, i Nykøbing Ret Sjælland så man dommer som ikke var i stand til at styre sig selv, det var advokaterne som styrede embedet læs senere. Jeg klagede over dommeren som blev afskedet, nu er jeg forhadt, og da jeg kom til i Holbæk Ret ved dommer Ketty Grutzmeier fik jeg det at mærke. (Læs artiklen) Dommeren gik af, kendte ikke loven kun sin egen lov.

Næstved/Sorø Ret med flere

Jeg vil senere skrive om Advokat Stig Viborg Petersen og Sorø/ Næstved Ret Dommer Birgit Bjerring Andersen, samt Dommer Ove Dam. Efter disse kampe som kun var begyndelsen vil jeg hellere have militær diktatur de er mere hæderlige. Dette er kun en lille del af kampene for jeg har tit og ofte mødt for andre som havde problemer, har også haft mange radioudsendelser samt TV, så da jeg kom til Sorø/Næstved Ret kontaktede jeg dommer Birgit Bjerring Andersen, og bad om at jeg og min familie måtte få fred og så vil jeg love at jeg ikke vil blande mig i deres afgørelser mere. ( men det var slangen i paradiset jeg her mødte. Og som jeg var ved at lave aftale med)

  Justitsministeriet

 Nu ved jeg ikke hvor jeg skal starte og hvor jeg skal ende, men jeg tror at jeg starter i justitsministeriet I årene 1975 og derefter.  Få at få et indblik i hvad der foregår. Første møde i justitsministeriet var om en dommer som lavede tvangsauktioner og købte op selv. , når man sad ude i forgangen til Justitsminister og ventede på at man skulle ind var det Justitsminister Orla Møller sekretær Grønning Nielsen, som jeg mødte først. jeg forklarede at jeg havde en  klage over en dommer, Grønning Nielsen sagde at en dommer kan man ikke klage over, så Grønning Nielsen  anbefalede mig at køre hjem igen. Det ville jeg ikke før. mig var der en dame som havde fået samme besked, hun gik grædende hjem. Nu kom Grønning Nielsen hen han havde laksko på og slog hælene sammen og jeg kom ind til Justitsminister Orla Møller, blev præsenteret af Grønning Nielsen.

  Justitsminister Orla Møller

 Jeg blev overrasket over at Orla Møller var så stor, han gav mig hånden og det kunne man kalde for et håndtryk, han spurgte hvad min klage gik ud på. Jeg sagde ham der (Grønning Nielsen) justitsminister Orla Møller spurgte hvorfor, jeg forklarede inden man kommer ind til dig bliver man sorterede af din sekretær Grønning Nielsen, jeg forklarede at før jeg kom ind var der en dame som grædende måtte køre hjem. Nu sidder din sekretær og skal skrive referat af den samtale vi har. Orla Møller bad om at mødet blev udskudt i 8 dage.

  Ny sekretær

 Og jeg mødte op 8 dage efter (og damen som blev sendt hjem ugen før var der også)og jeg blev kaldt ind Orla Møller sagde til mig har du bemærket at jeg har fået ny sekretær,. Jeg var lige ved at grine, for Orla Møller nye sekretær havde 3 uger før været anklager i en sag hvor vi 15 mennesker red på stranden, Så der fik jeg en bøde på 300,00 kr. det sad vi og grinede af over en kop kaffe. Jeg forklarede Orla Møller om hvordan at lov og ret fungerede ved domstolene, og fremlagde nogle lov forslag, Orla Møller anbefalede mig at jeg ikke skulle gøre dette, du skal ikke gøre dig uvenner med dommeren for de har magten. Men forslagene blev fremlagt, samtidig fik jeg god støtte fra Danmarks Radio og TV, der var ikke en uge uden at jeg klagede i tv og Radioen over dommerne.

Orla Møller var præst.

De ansatte kunne ikke lide Orla Møller som de sagde han er præst ikke jurist og at jeg kom med lovforslag udefra det tolerere de slet ikke. Mange af dem er i dag dommere Erik Justesen er 

visepolitimester i dag og som dengang dækkede over politiet og Erik Justesen kunne ikke lide mig jeg kan i dag mærke pustet i nakken

 Grønning Nielsen er Landsretsdommer Jeg mødte ham i en sag det var spændene men der ser man vor dybt dommere kan falde. Jeg følte medlidenhed med dommerne. så hellere militært diktatur der er intet fordækt i dem (jeg have medlidenhed med Landsretsdommer Grønning Nielsen så dybt kan man falde som Dommer)

Jeg stillede forslag angående tilsigelser til retten

Disse lovudkast var følgerne, personer/familier skulle have en chance for at komme i gang hvis de havde haft en nedtur. Der kan være mange årsager til dette også kan være uforskyldt, som loven er nu havde de ikke en chance for at komme i gang igen. De var kun føde for advokater og dommere Tilsigelsen varsel til var retten var kun en aftens varsel, derfor kunne de aldrig tage noget arbejde, for de viste ikke hvornår at de kunne komme på arbejde,(I TV udsendelsen mødte en familie som de sidste 30 dage havde mødt i retten 50 gange, sommetider både formiddag og eftermiddag samme dag) Mit forslag var at der skulle gives mindst 14 arbejdes dage samt at mødet kunne være om aften, dette afviste dommerforeningen blankt men TV og radio udsendelser var en så stor støtte for disse forslag at dommerforeningen måtte bøje sig for eller kom der en lov og så fik dommerne mindre magt. Dommerforeningen gik med til at gives et varsel på 7 dage men uden lov, jeg sagde til Justitsminister Orla Møller at det overholder de aldrig. Justitsminister Orla Møller svarede til mig, så kan du Knud klage over det og så kan det tage op igen og jeg fik ret, vi skriver 2008 og hvordan er loven så i dag, (nu gives der slet ingen varsel, forkyndelserne sendes ud blanke uden advarsler)

 Ang. Fredningsregler stillede jeg forslag om 6 måneders fredning, så personer/familier havde mulighed for at komme i gang, den lov overholdes nogenlunde men ikke stærkt nok.

 Ang. Gældssanering

Jeg stillede forslag om at folk der var kommet i bundløs gæld (det hed TV udsendelsen) skulle have en mulighed for at komme i gang med tilværelsen igen. Vi har i loven noget der hedder forældes 5 år, den vil jeg have at den kom i kraft igen, men så havde Advokater ikke så meget at lave og dommere ikke den magt at sidde og tildele advokater arbejde, som loven er i dag forfølges personerne hele livet, det medfører at folk ikke kan komme i gang igen, og må leve på sort arbejde og dette er tit dygtige personer/ familier (jeg vil senere skrive nogle eksempler på dette) Var den lov kommet i kraft med 5 års virkning havde advokaterne ikke kunne tjene de store beløb på gældsaneringen og forfølge familierne resten af livet dommeren havde stadigvæk ikke magten til at dele arbejde ud til deres ansatte/advokater. og så var der mere ro på dommerembedet og mennesker fik mulighed for en tilværelse men advokater tjener penge på familiers ulykke og dommere have ikke den magt dette vil give meget plads på dommerkontorerne men de giver ikke nogen magt fra sig dette gør militær diktatur heller ikke (er der forskel jeg kan ikke se den)

  Penge

 I dyreriget er det sådan at rovdyrene har deres territorium at så mange kan leve i det område der er føde til dem. I rets kredse kan så mange advokater leve, og der er føde til dem og den styres af dommer, som søger for menneskeføde og advokaterne får deres ben. Dommeren styrer embede og  advokater som ikke lystre, lever ikke længe (det vil jeg senere bevise)

 (er der forskel jeg kan ikke se den)   (jo der er stor forskel dyrene slagter for sult ikke af lyst )

I må ikke tro at Dommerne er til for at beskytte borgerne .de er til for at skaffe deres ansatte advokater løn jeg vil næste gang jeg skriver gerne i denne uge bevise eksempler på dette    

Grimme sager men de lever af det

 Og så siger jeg hvorfor er Advokaternes timeløn 2.300.00. kr. arbejdsmand og håndværker får ca. 150.00. kr. i timen  et autoværksted med kontorpersonale og dyre maskiner får 410.00 kr. i timen dette spørgsmål vil jeg stille  til Forbrugerombudsmanden og  Justitsministeren og forventer svar og der sidder nok en advokat og svare på det . Der kommer svar jeg bliver ved

( det er mærkeligt det er Advokater der skylder mest i moms og skat ) meget store beløb

Senere ser vi på Dommernes  honorar

 Hvis du vil i kontakt med mig kan du altid sende mig en mail på    dos@c.dk

FacebookFacebook
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Skriv et svar