Nyheder

Bliv Medlem eller Sponsor!

Tryk på linkt Bliv medlem

Vi har brug for dit medlemskab, til få bragt de hemmelige frimurer frem i
lyset, frimurer kan sammenlignes med scientology sekt system af isolationisme,
ved brug af “hjernevask“, manipulation og undertrykkelse, og det viser sig på forskellige måder. Typisk
ved at Der skabes en “os” og “dem”-tankemåde ikke tillades
ved almindelige eller at undgå kontakter uden for sekten, ved brug af ekstrem
kontrol og undertrykkelse af kritisk tankegang. som vi ser i media og i vores
samfund, som de har været igang i mange årtire at nedbrud vores samfund inden
fra, ved at sætte deres egen “hjernevasket” folk på top-poster,
advokater, dommer, politik leder, militær, læger eksperter, nyhed journalist i
Danmark og kongehuset er dybet indvolveret idenne kult og sekt Det skal stoppes
NU!.

Vi ser at de nyheder indenfor tv og net-nyheder er styret af disse sekte, og
at befolkning ikke får sandheden af vide, om alt fra krigen i ukraine til at
Gen våben er udviklet af “Darpa” og styret af den amerikanske militær
pentagon, og er ikke er en vaccine og er aldrig blevet godkendt og det er
kommet frem nu i EU at Gen produkt ikke er kan stop noget som helts , og det
var Pfizer klar over inden de sendt den på market.

Så alt det med at beskydt andre, de ælder og sårbare og pandami af dem af de
uvaccineret er usandt, og blev brugt til at sæt den danske befolkning i en
frygt tilstand, for at tvinge et gruppe press fra egen befolkning imod dem der
var kritisk i at skyde et gen våben produkt ind i deres egen krop! som Søren
Brostrøm nævnet flere gang et “Våben” i væktøjkassen ( frimure Gen
våben ).

Pfizer did not know whether Covid vaccine stopped transmission before rollout:

Mark Steyn | European Union Covid Committee question Pfizers directors:

Viral transmission not tested in Pfizer trials

Søren Brostrøm raser på journalist som vover at spørge om dokumentationen for Corona Covid-19

Pressemøde:Statsministeren trækker coronarestriktioner ud af røven

Coronapasset og nu “MIT ID” er kun lavet for at “fange”
danske borger i et kontrol system, de(frimure) har kørt i stilling i alle lande
imens folk var lukket i verden. og samtidig blev det brugt som et afpresnings
midel til at få folk til at tag deres gen våben.

Pfizer indgik med sundheds og politiker (frimure sekt) i alle lande til at
bruge millard af skatte kr. til opkøb af “gen våben produkt” ved
hjælp af frygt, alt er styret af sekte, frimure, skull and bone, Jesuit mm..
alle har et til fælles, at de er imod 99% af resten af befolkning på denne jord
og vil gør alt for at stik dette Gen våben ind i de 99%.

Det er ikke alle der er indvolveret i disse sekter og kulter som ved hvad de
er en del af Manipulerende rekruttering, hvor nye indsluses
trin for trin, så de i begyndelsen ikke kender gruppens fulde dagsorden eller
okkult lære. Mange møder fx første gang Scientology under det uskyldige navn
“Gratis stress-test” “væren pligt” eller “Frimurer
hemmelig optagelse ritualer”, hvor men svor troskab med sit live til denne
sekt. og ens børn og kone, famlie og samfund uden for frimure, betyder ikke
længer noget for disse hjernevasket mennesker. det er sygt og det skal stoppes
NU!

Hjælp med at tager vores Danmark tilbage, sig NEJ og “stå” for din
familie og samfund.

Vi skal have det samfund tilbage hvor familine, nabor og ens børn og samfund
betyder alt, hvor lov, ret og fred er til for den enkle og samfund, og alle
“sekt og kulter” skal ikke ekstiere længe, før har vi ikke frihed her
i Danmark og i verden!.

Vi har brug for din hjælp og støtte, blive medlem eller blive sponsor og
modtaget nyheder og hjælp til at opløse denne sekt. som firmure er.

Til Stormester Walter Schwartz.

Er det den forbryderbande som du er stormester for ? Er du stolt af det. Er sendt til frimurerlogen.

 

FORBRYDER ORNASIGATIONEN FRIMURERNE I BLANDT ANDET NÆSTVED RET. MEN DE TØR IKKE FORSVARE SIG. EN KRÆFTSVULDST PÅ DANSKE BORGER.

 

Til Danmarks største forbryder. (Dette brev sendes til Alex privat og på nettet men Alex tør ikke svare )

Alex Jens Elisiussen frimurer beklædt med dronningens medaljer, og uhæderlig til det sidste. Du er et kryb uden lige, ja du tør end ikke forsvare dig, men bruger dine kvindelige ansatte/dommer og der gemmer du dig under skørterne, sådan er frimurerne. Ja jeg var advaret imod frimureriet, i 1975 var det justitsminister Orla Møller, Orla Møller der selv var frimurer der advarede mig. En kendt foredragsholder og forfatter Harry Motor ville frimurerne have ind i foreningen, men Harry Motor betakkede sig, for det var ikke mennesker som han ville omgås.

Frimurene er unde mennesker

JA FORBRYDERNE/FRIMURERNE BEKLÆDER ALLE VIGTIGE POSTER I DANMARK, FIND EN BANKDIREKTØR DER IKKE ER FRIMURER, ELLER EN REDAKTØR AF EN AVIS, JA HELE PRESSEN STYRES AF FRIMURERIET. FOR HAVDE VI EN FRI PRESSE KUNNE FRIMURERNE/FORBRYDERNE IKKE LAVE DISSE OVERGREB OVER FOR DANSKE BORGER. JA ALEX JENS ELISIUSSEN OG DU VILLE KOMME I FÆNGSEL FOR DISSE FORBRYDELSER OG OVERGREB DU HAR LAVET.

 

HER ER DANARKS STØRSTE FORBRYDER, PRÆSIDENT ALEX JENS ELISIUSSEN MED SIN KVINDELIGE FORBRYDERBANDE I NÆSTVED.

Vi skrev til dommer frimurer Alex Jens Elisiussen, du tør ikke svare, du er bange, du er Danmarks største forbryder. vi fra RPV for så mange klager over overgreb som du laver, ja det er ikke så mange dage siden, der kom advokat Anders Lindholt forbi og hjalp med at tømme kaffekanden, Anders var rystet. Anders havde lige haft en sag for i Næstved ret, og sagde Knud kæmp for at stoppe retten i Næstved. For det er hovedløst det som foregår i retten i Næstved, man er mere heldig hvis man køber et skrabelod. Kort tid efter blev Anders skudt i retten i København, vi savner Anders Lindholt.

 

DET DANSKE RETSSYSTEM ER FALIT.

Det er ikke alene Næstved ret det er hele retssystemet og det er også her at frimurerne/forbryderne beklæder alle poster, og enhver der sætter sig op imod DIKTATURET OVERLEVER IKKE. Men også vores?? folketing har også problemer, ja Danmark er i opløsning, derfor kæmper vi for at få demokrati og Danmark tilbage.

 

Forbryder Alex Jens Elisiussen der er ikke alene over for mig og min familie du har lavet overgreb, truet med at slagte vores dyr heste og hunde. Ja over 14 retssager har du tabt, ja du er en forbryder, ja dine ansatte/dommere når de ikke turde gennemføre overgrebene tog dommeren mig i hånden og græd, men du har ingen moral. MEN DU ER ET KRYB AF VÆRSTE TYPE, VORES DATTER ER I DAG HÅRDT RAMT. Da du truede med at slagte vores dyr værnede vi om dem, men vi bliver ved med at kæmpe for et demokrati mod forbryderne/frimurerne. Enhver der kender til det ved også hvorfor at frimurerne er forbudt i næsten hele verden, ja paven har forbudt frimurerne.

 

NU SPØRGER VI DIG FORBRYDER ALEX JENS ELISIUSSEN FRIMURER KAN DU HAVE DET HÆNGENDE OVER DIG AT DU ER DET VÆRSTE KRYB DER KAN GÅ PÅ JORDEN, UDEN AT FORSVARE DIG ?

Disse overgreb du her laver kan du kun lave fordi at vi her i DANMARK IKKE HAR NOGEN FRI PRESSE som er styret af frimureriet. Men igennem frimurerne prøvede du på at stoppe RPV, beslaglagde vores domænenavne som du også tabte, ja dommen var at ifølge dansk lov var det ulovligt, men du har jo dine egne love, respektere hverken mennesker eller dyr, kun magt og penge, forbryder Alex Jens Elisiussen. Du har splittet vores familie ad, men vi er kun en af de mange familier som du har på samvittigheden, men vi kæmper og vi bliver ved for demokrati i Danmark.

Familien Jacobsen

DOS@C.DK   30661548 Knud

 

 

 

 

 

 

Læse dette verdens største diktatur, mafia de hemmelige frimure:

Den Særlige Klageret og Højesteretten  D.14 Februar  2018

Byretsdommer.

Hvem er vi Solveig Rastenni Jacobsen og Knud Jacobsen, ja Solveig har de fineste anbefalinger fra sit arbejde, godt lidt af sine kollegaer og arbejdsgiver. Jeg Knud Jacobsen har lavet mange opfindelser, og har i mange år haft patent på et energi produkt som sælges i hele norden. Jeg er godt lidt af de store firmaer som jeg handler med og det er mit produkt også. Vi har begge to rene straffeattester.

Vi købte gården i år 2000 som et håndværkertilbud jeg betalte 575.000.kr  med det samme i udbetaling det var tjente og opsparede  og da Solveig solgte sin villa kom der ca det samme vi arbejde  og fik en flot gård  og vore  stutteri var Flot  der kom personer fra udlandet  og vi var stolte   men frimurerne diktaturet  dommerne kunne ikke lide  når jeg afsløre deres  overgreb mere om det senere

Jeg har mange år hjulpet familier som er kommet i klemme i dommerdiktaturet den danske mafia. Kommet meget i diverse ministerier hvor jeg blev privat ven med justitsminister Orla Møller, der fremlagde jeg i 1977 hvordan dommerne tyranniserede de danske borger, lavede ulovlige konkurser og tvangsauktioner. Dommerne overtog selv disse konkurser og tvangsauktioner. Justitsminister Orla Møller var dybt rystet, og da jeg fremlagde lovforslaget til en gældsaneringslov kunne Orla Møller med det samme se at det var nødvendigt. Jeg brugte flere måneder i justitsministeriet hvor jeg sad sammen med Orla Møller og lavede gældsaneringsloven. Ja jer der sidder i Klageretten og Højesteretten kender mig fra dengang i 1977, hvor vi mødtes tit inde i ministeriet, og nu skal i tage stilling til de samme forbrydelser som dommerne lavede i 1977.

1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja dommer Hjerrild ejede næsten det halve af byen  med stråmand og satte  familier  på gaden  ja min ven begik selvmord da Dommer Hjerrild erklære ham konkurs  ulovligt og dommer Hjerrild overtog  firmaet   

Ja dommere i Klageret og Højesteret tænk jer om, hvad vil I sige til at få 10 minutter til at forlade jeres hjem og børn. Ja alt det som I har bygget op igennem et helt liv, tænk jer om. For hele vores hjem var betalt, og vores dyr var vores børn  det kan godt være jeg  er brutal i mit skriveri  men jeg ser mange familier  der er frataget alt  og taler tit med flere der nu bor i campingvogn og flere ja  mange bor i udlandet  og de oversætter det jeg skriver som skal til udlandet  og de siger  vi kommer ikke til Danmark mere.

 

Er djævlen den Særlige Klageret og Højesteret klædt ud i menneskeklæder? For som det er i dag er danske domstole beklædt af rene forbrydere, de er afhængig af så mange loger, frimurerne, og derfra får de ordre.

Den Særlige Klageret og Højesteret skulle være til for at værne om at danske borger fik en retfærdig dom, ikke som nu hvor det er enevældet der har magten, og dømmer. Klageretten og Højesteretten værner om frimurer diktaturet derfor er de også en del af det korrupte system. Jeg har klaget over mange dommere og har fået dommerne til at træde tilbage, og bliver sendt til behandling og afvænning. Men der er mange borger der har måtte betale med deres endda med deres liv (selvmord).

Tag dommer Andre fra Nykøbing ret Sj. De fleste domme blev aftalt på værtshuse, ja nu her flere år efter når man taler med advokater om det, griner de af det, og synes at der var festligt. Jeg klagede over dommer Andre og han gik af dagen  efter og han  blev sendt til afvænning. Derefter blev dommeren gældssaneret, Dommer Andre har flere gange sagt til mig at gældssaneringen var kun for de kriminelle (men det passer godt når dommeren selv blev gældssaneres).

Har avisartikler om sagen Jyllands-Posten skrev  ved en enestående  retssag er  retten i Nykøbing sj og et lokalt advokat firma  og dommer   under anklage  for svindel

Tag præsidenten fra Holbæk ret dommer Ketty Grutmeier som jeg klagede over i flere år, først da en ulovlig udsættelse af en familie, medførte et selvmord, klagede jeg til alle instanser med alle de evner jeg havde, også udlandet. Først fik dommeren en bøde på 20.000,00 kr. det fandt jeg mig ikke i. For at domstol styrelsen fik rodet mere op i sagen, gik dommer Ketty Grutmeier af med øjebliklig virkning.

Billede 007

 

 

 

 

 

 

Men nu kom sandhederne frem, det viste sig at dommer Ketty Grutmeier havde så mange klager ved domstol styrelsen. Der står blandt andet at dommeren ikke var i stand til at styrer embedet. Der var også problemer med pengesagerne i Holbæk ret. Ja der var domme hvor der gik i årevis uden at blive afsagt dom. Ja der var også mange advokater der klagede. Her ser vi igen hvordan at Klageret, Højesteret og Domstolsstyrelsen dækker over dommere der er rene forbrydere, Klageretten skulle hjælpe danske borger som har brug for hjælp og ikke værne om dommernes forbrydelsers

 

J.nr. KL-2018-06-352

Angående deres henvendelse svarer vi følgende, I skriver om det kun er overpræsident Alex Jens Elisiussen og retsassessor Susan Blixenkrone-Møller vi klager over. Det er hele det danske retssystem. Ingen organisation er så uhæderlig som det danske retssystem, falske rapporter, ja Domstolene  udsætte folk af deres ejendom og fratage dem alt fra deres liv uden dokumentation. Og dette vil vi dokumentere og bevise.

Et sted skal vi starte, for vi kan bevise langt over 100 overgreb domme  mod os, også mange og ulovlige domme også  andre danske borgere .Men grundet tavshedspligt Bliver det  familiens  Jacobsen

SAG NR. 1.

Retten i Næstved erklærer sig selv inhabil.

Ved første retsmøde d. 25. oktober 2007 fik jeg beskikket en forsvar, jeg havde forespurgt om jeg selv måtte vælge forsvar og det nægtede dommeren mig. Men den advokat Nils Byskov-Ottesen der skulle være forsvar for mig vil ikke være forsvar for mig da jeg protestere i mod det. Så fik jeg selv lov til at vælge advokat, men min advokat kunne ikke den dag som dommeren havde afsat til retsmøde, men da vi kom til 3 retsmøde, da jeg satte min i retssalen og kiggede over på anklagerne, tænkte jeg mig lidt om for anklageren var min revisors svigerdatter politiassessor Suzanne Wenneicke. Som jeg kendte privat. Ja jeg kendte endda før anklagen kom ind i familien, jeg tog min mobiltelefon op, og ringede  til  Suzanne svigerfar som var min revisor det var politiassessor Suzanne Wenneicke mand der  tog telefonen han var ansat der   han svarede du kan da bare holde K… så bliver du frikendt. Og jeg fik at vide jeg kunne bare komme forbi og hente mit regnskab det var færdigt og der var kaffe. Ja jeg har endda været med til at passe anklagerens børn og haft børnene på skødet. Ja havde anklageren taget børnene med så jeg da gerne passe dem mandens retssagen bliver behandlet, børnene kender mig og kan lide mig.

Sagen gik om 4 gange, de prøvede konstant at få mig dømt. Men jeg blev frikendt.

 

Sag nr. 2.

Vi starter ved år 2009, sags. Nr SKS 888-437/2009.

Det står klart og tydelig at ingen er indkaldt eller mødt. Da jeg Knud Jacobsen blev klar over det, kontaktede jeg dommer Birgit Bjerring Andersen, som først forklarede mig at sagen var forkyndt ved stævnings mand. Jeg kontaktede stævnings manden som forklarede at han ikke havde forkyndt denne sag.

Så måtte dommer Birgit Bjerring Andersen gå til bekendelse og tilstå at sagen ikke var forkyndt men var forkyndt ved brev Jeg  har forespurgt på kopi og har ikke fået kopi af brevet.

Ved indkaldelse nr. 2. d. 24 august 2009 blev der ikke forsøgt indkaldelse.

Trods at jeg protesterede mod at vi ikke havde modtaget forkyndelse, ja dommer Birgit Bjerring Andersen havde ikke engang bevist sendte dommeren firmaet K. J. aps til opløsning, og det blev den forvirrede advokat Brian Hebel Andersen der skulle stå for opløsningen. Jeg hørte ikke noget til noget af det, men det var min advokat Claus Thorsen der mente at det ene firma K. J. Aps var under opløsning. Men firmaet arbejdede videre og var meget rigt, både i bank og kontant og havde stor omsætning. Men ca. 30 dage efter kom den forvirrede advokat Brian Hebel Andersen. Advokaten lukkede en konto som vi slet ikke brugte, og intet havde med firmaet K. J. Aps at gøre, på den konto stod der 34.000,00 kr. det gik nu op for mig at det som advokaten var interesseret i var at få udlæg i maskiner, hestene. Der blev gjort udlæg i 17 heste, men der stod 32 heste på gården, hestene var registrene og chipmærket og brandmærket. Ja advokaten så ikke engang hestene, for de stod i stalden.

Advokaten har udtalt at hestene ikke var chipmærket, vi kan bevise at vores heste var mærket efter alle regler. Men advokaten var glad for han havde fået hestene, for nu kunne advokaten meddele retten i Næstved at de havde fået hestene. (der er ingen tvivl om at de ville bruge hestene på samme måde som de gjorde 1978, der misrøgtede frimurerne, dommerne, 2 heste til døde da jeg afslørede dommersvindel).

Dommerne foretog sig intet de var kun interesser i at skade os. 17 måneder efter frigav de heste og maskiner, for der blev dommerne bange, værdi over 4 millioner kr. Det var ikke lovligt hvis der var gæld i firmaet det var der ikke. I banken stod der 310.000,00 kr. og vi havde 400.000,00 kr. i kontanter. Det er meget kort fortalt, men kan komme med yderligere kommentar.

Vi gjorde opmærksom på at Næstved Ret var inhabil da der ikke var nogen ejer til de 710.000.kr  så måtte det være mine  da jeg ikke stoppe med at afsløre  frimurer/dommer svindel   gav  forbryderne  ordre til at hestene skal aflives  men det turde de tros alt ikke  men de opgav og frigav  heste og maskiner  ja det er dansk ret

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er 2  Her Her 2 forbryder  ja hvem er den største forbryder  det er  frimurere Præsident Alex Jens  Elisiussen for han sidder på magten og  deler  millionerne ud til advokaterne  som springer  for  Præsidenten forbryder

 SAG NR. 3.

Nu forsøgte dommerne noget nyt, jeg blev tilsagt til retten i Næstved, nu blev firmaet tilsagt på grund af gæld til Skat, men vi havde ingen gæld til Skat, men havde penge til gode for Moms det var dommer Jacob Groth-Christensen der var dommer i denne sag.

Det var advokat Steen Djurtoft i Korsør der havde sagen, og sagen blev berammet til d. 27/3 2009 kl. 10.00. Jeg mødte op som direktør i firmaet. Jeg gjorde opmærksom på at firmaet ikke havde gæld til Told og Skat. Jeg sad og ventede i 20 minutter, der kom ingen advokat Steen Djurtoft. Jeg spurgte dommer Jacob Groth-Christiansen om beløbets størrelse da jeg intet skyldte, men dommeren kendte ikke noget til sagen.

Jeg forventede som reglerne er, at sagen ville blive afvist når modparten ikke mødte op. Så jeg blev dybt chokeret da jeg fik brev fra advokat Steen Djurtoft Korsør med mødesalær og omkostninger.

Stor var min forbavselse da de nu ville sætte ejendommen på tvangsauktion, nu forlangte Skat 42.694,00 kr. i disse omkostninger der var mødesalær, advokaten udtalte at han var til mødet. Men advokaten har senere måtte indrømme at han ikke var der. Advokaten Steen Djurtoft sagde at han ikke kunne finde dommerkontoret.

Vi klagede til skatteminister Kristian Jensen som forklarede at Advokat Steen Djurtoft ikke kunne finde dommerkontoret og ikke var mødt og ikke krævede mødesalær. Men der er betalt mødesalær og diverse omkostninger i alt ca. 42.000,00 kr. og advokaten var ikke mødt. Så er det normalt at sagen bliver afvist.

Jeg Knud Jacobsen har d.21/1 2018 har bedt om aktindsigt i et par retssager fra Næstved ret, og har nu modtaget udskrifter af retsbogen d. 2. april 2009 som jeg aldrig har set før. Her må forbryder dommer Jacob Groth-Christensen sidde og lave aftaler sammen med sig selv. For jeg er ikke vidne om det, før jeg modtager dette skrift d. 1. februar 2018. fra Næstved ret.

Jeg har til møde d. 27. marts 2009 kl. 10.00 der mødte jeg op, og advokaten som skulle give fra Told og Skat, gav ikke møde på grund af at advokaten ikke kunne finde dommerkontoret i retten i Næstved.

Nu ser jeg på den udskrift som jeg har fået d. 1. februar 2018 at forbryderen dommer Jacob Groth-Christensen har skrevet falsk  ja det er dommere  Nu ser jeg på den udskrift jeg får fra Næstved ret d.1. februar 2018. At dommer Jacob Groth-Christensen har haft et møde med sig selv d. 2. april 2009 skriver også at jeg var mødt. Men det møde jeg havde d. 27. marts 2009 kl. 10.00 mødte modparten ikke op, modparten har senere udtalt at han ikke kunne finde dommerkontoret. Da jeg den dag spurgte dommeren hvad beløbet var, for jeg havde penge tilgode ved skat, det kunne dommeren ikke svare på han kendte intet til sagen. Jeg kender også retssystemet når modparten ikke møder har modparten tabt sagen. Det gjorde jeg også dommeren opmærksom på efter at have siddet 15. minutter. Derfor er jeg ikke forbavset over Næstved dommerforbrydelse.

3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sag nr. 4.

En opdigtet sag, der var end ikke dokumenter for det.

Dette har aldrig været en fogedsag, kunne allerhøjeste bruges som en civilsag. Det burde Næstved ret ved præsident frimurer Alex Jens Elisiussen bemærket, og bruge den som fogedsag for at skræmme familien igen. For der er ingen tvivl om at med den opførelse som retten gav, kunne retten ikke gennemføre sagen.

Nu skulle familien udsættes af deres ejendom, med dyr og inventar. Udsættelsen skulle foregå mandag d. 31/10 2011 kl. 10.00 og den skulle foregå på gården Skellebjergvej 12,

Retsmødet bliver afholdt på gården med henblik på at gennemføre udsættelsen. Jeg Knud Jacobsen kontaktede dommer embedet i Næstved flere gange, men svaret var hver gang at vi vil blive udsat af ejendommen. Det skal supplerende bemærkes, at under forløbet af udsættelsessagen og helt ind til retsmødet mandag den 31. oktober, har Knud Jacobsen kontaktet retten. Ved hver henvendelse opfordrede retten Knud Jacobsen og dennes familie til at fraflytte, ligesom retten i utvetydige vendinger har orienteret familien om, at de vil blive udsat af ejendommen mandag den 31. oktober 2011.Kl 10:00 Da vores advokat var på ferie måtte jeg selv arbejde med retssagen.

(jeg forsøgte at holde sagen skjult for familien), da jeg viste at den kunne få forfærdelig følger. Familien kunne ikke tage mere familien har haft mange overgreb Men selvfølgelig var familien opmærksom på at noget var under opsejling.

I referatet står der De har tidligere modtaget kopi af anmodningen og  eventuelle bilag og sagen har tidligere være behandlet i retten   (det er ikke sandt) Har ikke modtaget kopi af anmodning og bilag og sagen har ikke været behandlet i retten. Kopi sendes med

 

Vores advokat kontakter den 12 oktober 2011 telefonisk Fogedretten med oplysning om, at det ikke er korrekt, som anført at sagen tidligere har været behandlet i Næstved ret og at Fogedretten derfor ikke skal gennemføres som en udsættelsesforretning direkte på adressen med mulighed for tilkaldelse af låsesmed m.v.

Vores advokat fik besked den 28 oktober 2011 at der er berammet udsættelse til den 31. oktober 2011 kl. 10:00. og den skal foregå fra adressen Skellebjergvej 12, Dianalund.

Derfor blev jeg forbavset da jeg den fredag 28 oktober 2011 kl. 19.55. blev ringet op  fra Slagelse politi    det var politibetjent Connie Pedersen der havde fået besked af dommer Susan Blixenkrone-Møller i Næstved ret om at rette denne henvendelse til os, men skal oplyse os om  at vi ville blive udsat af ejendommen mandag d. 31 oktober kl. 10.00.hvis vi ikke var flyttet politibetjent Connie Pedersen oplyste end videre at politi ved politiassistent Søren Godtfredsen havde været på gården onsdag d. 26 oktober 2011 for at registrere hvilken dyr og inventar der skulle flyttes. Har video hvor vi kan se politibetjent Søren Godtfredsen gå rundt.

Da udsættelsen skulde starte mandag den 31 oktober var der ingen hjemme på gården da

jeg viste at Datteren ville kæmpe for sine dyr

Da advokaten kom fra ferie blev sagen blev lavet om til  et møde på dommerkontoret i Næstved, mandag d. 31 oktober 2011 kl. 10.00 Dommer Susan  Blixenkrone-Møller der  var dommer i sagen (som havde været med til at lave flere overgreb mod familien).

Da sagen skulle start i retten kørte jeg og Solveig samtidig Solveig på arbejde og jeg til retten i Næstved, Solveig har senere fortalt at før hun mødte på arbejdet måtte hun sætte sig ind i bilen og græde og  mente ikke at få sit hjem og dyr at se mere det er første gang at Solveig er kommet for sent på arbejde

Da mødet startede d. 31 oktober 2011 kl. 10.00. nu på dommerkontoret, gjorde modpartens advokat Kristine Kjellerup, som også havde været dommer, dommeren Susan Blixenkrone-Møller opmærksom på at at vi havde en aftale om at det var en udsættelse og ikke et møde. Susan Blixenkrone-Møller siger da mødet startede “Knud hvad vil du sige til at vi tager hestene ud og slagter dem”, (på gården var der ca. 25 heste)til en værdi af ca 1.000.000,00 kr. ca. 40.000.kr kr. pr styk og til slagtning at indbringe minder end 20.000.kr.  jeg blev chokeret og begyndte at svede, men inderste inde var jeg bange for at dommerne nu ville lægge pres på os,

Rettens behandling af familien betragtes som et klart tilfælde af magtmisbrug. ( et af mange)

Ti minutter efter retsmødet start kom en kontorfuldmægtig ind og talte med dommeren, om at der holdte politi og flyttevogne og ventede ude på  Skellebjergvej 12 på at dommeren skulle komme, dommer Susan Blixenkrone-Møller, sagde til den kontorfuldmægtig at sagen var annulleret. Sagen endte med at modparten ikke fik ret, og modparten advokat Kristine  Kjellerup var derfor chokeret og forlod mødet med at smække med døren, og sagde at det var ikke en aftale.

Da mødet var slut, forsøgte dommeren at holde mig og min advokat tilbage, og dommeren Susan Blixenkrone-Møller tog mig i hånden og sagde, Knud når I nu vinder denne sag, så må du også slette mig med billeder og tekst fra din hjemmeside, mens at dommeren holdte mig i hånden, kunne jeg mærke at dommeren svedte ingen tvivl om at det var en ordre som dommeren havde fået af præsidenten Alex Elisiussen. For dommer Susan Blixenkrone-Møller kan ikke selv starte en sag som ikke er der, det er præsidenten Alex Jens Elisiussen der havde givet denne ordre, som præsidenten måske har fået højere oppe fra Vores advokat Claus Thorsen var også forbavset over at dommeren udtalelse mens at vores advokaten hørte på det.

Efter dommen ringede jeg omgående til familien og fortalte de kan slappe af   og sagen resultat, og jeg gik så med vores advokat ned for at få et stykke mad og for at snakke om sagen. Advokaten sagde, husk nu at slette dommeren fra din hjemmeside, ellers kan dommeren ændre afgørelsen så længe at den ikke er på

 

5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja her er også 2 forbryder ja der er mange af dem   og det skal der ryddes op i  vi skal have  retfærdig dommer  også en Klageret  og Højesteret

Sag nr. 5.

Sagsnr. 1900-30151-00615-10.

  1. 18/8 2010 skulle min kone anholdes, min kone har aldrig skyldt noget en krone eller haft udstående med nogen, min kone var godt klar over at det var et forsøg på at ramme mig. Modtog brevet på en lørdag, og min kone turde ikke forlade stuehuset, for politiet kørte forbi på vores vej for at provokere os, holdte også og spærrede vejen for at vi ikke kunne komme ud, der var politibetjent Søren Godtfredsen der holdte øje med

os???  Det var en fejltagelse, men ingen kendte noget til fejltagelsen.

(kopi medsendes med billede. ) vi og advokaten klagede til Præsidenten dommer Alex Elisiussen og forlangte advokat omkostninger betalt men Alex Elisiussen svarede i kan lade være med at bruge advokat.

Sag nr. 6.

Denne sag starter i 2012.

Et håbløst rets embede der kun forfølger familier. Kan man opsige en lejeaftale som man ikke har?.

Lige pludselig starter Næstved ret en sag op om opsigelse af en side bygning. Ja vores advokat Claus Thorsen og kunne meddele mig at nu er Næstved ret ved frimurer Præsident Alex Jens Elisiussen helt rundt på gulvet, for Jesper Hansen og Alex Jens Elisiussen havde ingen kontrakt på sidebygningen. Det er kun Solveig Nielsen og Knud Jacobsen der havde, hele gården på et uopsigeligt lejemål. Kopi medsendes. Men Knud Erik Jacobsen skal fraflytte lejemålet. Adv. Claus Thorsen grinte og sagde ved de i hele taget hvad de gør i Næstved ret, for at forfølge jer. For den aftale kan retten ikke blande sig i og den for de ikke noget ud af.

 

FS9-7496/2015

Det er også sagen om sidebygningen, men nu er vi i december 2015. Det er Næstved ret ved forbryder dommer Susan Blixenkrone-Møller. Vores advokat var Trine Ødemotland var også rystet over sagen, advokaten gjorde også Næstved ret opmærksom på at retten var inhabil op til mange gange. Og skriver citat ” Af indkaldelsen af 14 oktober 2015 fremhæver en grim trussel af min klient fra embedet retten i Næstved. Såfremt at han ikke fraflytter en sidebygning. Indeholdende et fyrrum, vaskerum og et værelse.”

  1. 23 movember 2015 fremsendte ut. En skrivelse til retsassessorer Susan Blixenkrone-Møller hvor hun. Anmodede om en hjemmel henvisning der berettiger denne grove trussel.

Her ser vi igen Retten i Næstved ved Susan Blixenkrone-Møller true med aflivning af familiens dyr/heste, det er nok 10 gang at jeg må finde mig i at retten i Næstved truer med at aflive vores dyr.

der giver retten i Næstved forbryderen Jesper Hansen sammen med forbryder dommer Susan Blixenkrone-Møller Jesper Hansen fuldmagt til at aflive vores heste. Ja det er endda en lejekontrakt som Jesper Hansen ikke har noget med at gøre.

Der sendes nogle skrivelser med 6 stk. fra 2015, der forsøgte vi aktindsigt i en sag mod familien Jacobsen. 9 skrivelser blev sendt afsted til forbryderretten Næstved, vi fik ingen svar. Det er meget forvirret det som Næstved ret fortaget sig, brevet af d. 14. september 2015 som Klageretten også har modtaget og heller ikke svaret på. Fik jeg lov til at få sagen genoptaget, men ikke Solveig. Disse kopier sendes med.

Sag nr. 7.

Efter at vi blev udsat af vores gård, uden lovlig udsættelse d. 27. juni 2016 kl. 10.00 fik vi ikke vores ejendele med, efter at vi og vores advokat havde bedt om ejendelene og vi var blevet bortvist af ejendommen, ved almindelig skrivelser og opringninger kunne vi ikke få det udleveret, og modpartens advokat heller ikke ville udlevere vores ejendele. Skrev jeg og vores advokat til forbryder retten Næstved ret, og bad om en udgående fogedforretning. Vores advokat kørte personligt ned til Næstved ret og afleverede og betalte for begæringen, advokaten havde ikke tillid til at begæringen blev sendt med post, han ville ikke at Næstved ret. Vi ventede og rykkede, men først efter 5½ måned, blev vi indkaldt til møde i Næstved ret. D. 15. december 2016 mødte jeg og vores advokat op i Næstved ret og det var dommer forbryder Alexia Jensen der kunne meddele os at gården var tømt. Der var kørt 14 lastbiler væk derfra med alle vores værdier, og 22 heste havde de fjernet for længe siden, hestene havde vi forsøgt at spore, og dommerfuldmægtig Alexia Jensen sad og grinte og morede sig. Ja de er rene forbrydere de danske dommere.

Mangellisten bliver her sat på. Sådan går det når den danske dommermafia slår til.

For første gang torsdag d. 23. juni 2016 sidst på dagen fik vi at se indkaldelsen til møde om udsættelse af bolig og der ser vi også at der er sat sættedommer på, indkaldelsen er dateret d. 10. juni 2016 at vi mandag d. 27. juni 2016 kl. 9.30 igen skulle udsættelse af vores ejendom. Ja igen uden forkyndelse, sådan er dommermafia frimurerne, beskyttet af Klageretten og Højesteretten som værner og beskytter godt sine ansatte dommerforbrydere. Verdens største dommerdiktatur.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

En forbryder bande på rov her dommer Henrik Kirk Jensen

Sag nr.8

Sagsnr. FS 2-415/211

  1. 24/3 2011 kl. 13.00 gjorde dommerfuldmægtig Pernille Holde Poulsen udlæg i 3 af vores domænenavne, samt firmaet. Uden at tilsige ejeren ingen tvivl at ordren var kommet fra Præsident Alex Elisiussen, for dette her som dommeren her gjorde var ulovligt,

Angående vores domænenavne klage vi til Klagenævnet for domænenavne, og det blev højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som var dommer og måtte afsige kendelsen at retten i Næstved præsidenten Alex Jens Elisiussen og dommerfuldmægtig Pernille Holde Poulsen og Landsretten skal anerkende at de foreliggende registreringer af domænenavne er i strid med gældende dansk ret og at registreringen  af domænenavne overføres til klageren. Overførelserne skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato.

Udlægget der blev foretaget i firmaet, turde dommer Pernille Holde Poulsen ikke gennemføre, var godt klar over at det var ulovligt. den sag kostede os  40.000.00 kr til advokat og så måtte vi selv skrive

Kopi af sagens medsendes. og kendelsen af højesterets dommer Lene Pagter Kristiansen erklærede dommen er ulovlig i følge Dansk lov.

Sag Nr 9

Det er kun om nogle ganske få overgreb vi har skrevet om, vi kunne sagtens skrive om 40 overgreb, derfor har jeg også på vores hjemmeside, såvel som på internettet skrevet og bevist at vi har verden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      største Dommerdiktatur. Hvis man bare går ind og skriver Ulla Rønn på nettet kommer der en sag frem, hvor Ulla Rønn sammen med kontorleder Mona Jørgensen  gemte sagens akter, for de krav var betalt for mange år siden og disse kvitteringer var tilsendt retten, men de gemte de akter som jeg sendte sagen kom for Landsretten og Og 3 dage efter måtte dommer i Næstved ret Gry Berlin, Gry Berlin var ny og kom fra Landsretten give mig hånden og sige at det var en fejltagelse, det kostede mig 40.000,00 kr.og i dag er Ulla Rønn udnævnt som kontorleder

 

Her er 2 udsættelser fra gården  de er ens  den ene er fra  2011 der brugte forbryderne dommerne også politi  men forbryderne dommer diktaturet turde ikke  det var frimurere forbryder præsidenten Alex Jens Elisiussen der gav forbryder  dommer Susan Blixenkrone-Møller den ordre.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sag nr. 10.

Det som jeg kan spore mig frem til for jeg har aldrig set det pålæg

Angående udsættelsen d. 27. juni 2016 har jeg prøvet at undersøge hvad der var årsagen, for vi havde ikke misligholdt noget vi har ikke set noget papir på det men d. 22. december 2015 har Retten givet mig et advokatpålæg hvor jeg skulle stille med advokat. Inden 30 dage, , for alle ved at der ikke er et advokatkontor der har åbent før d. 6. januar, det vil sige 14 dage hvor man ikke kan skaffe advokat. Men jeg kendte ikke noget til den aftale .

Ved at undersøge sagen mere er jeg blevet opmærksom på at dommer Henrik Kirk Jensen er kommet på som sættedommer, for nu er Næstved  godt klar over de er inhabile  igen

 

. Og det er nok da sættedommer Dommer Henrik Kirk Jensen  blive sat ind i sagen i januar 2016, at Dommer Henrik Kirk Jensen opdager at der ikke er kommet forkyndelse af advokat pålægget af d. 22. december 2015, og så fik retten travlt med at forkynde. Det forsøgte de sig på d. 10. januar 2016  se Bilagene indkaldelse/forkyndelse som er dateret d. 10. januar 2016.

 

Men fra den 10 januar og til den 22  januar  er der  12 dage ikke 30 dage  Da der ikke var nogen hjemme på gården d. 10. januar kl. 21.10  siger de at de har forkyndt i et dørhåndtag, også forkyndt igennem et  vindue  når vi forlader gården er vinduerne lukket  skriver hundene er  umiddelbar ikke hjemme  politiet skrive det må antages at hun (Hvem er hun) kan høre os tydeligt  Hestepigerne ved vor nøglerne er og kan gå ind når det passer dem og det gør de på alle tider af døgnet  men de må ikke lukke  op for nogle  personer på den tid

 

Konklusion kort fortalt

Jeg har igennem mange år klaget over dommer når de laver overgreb over for befolkningen. 2 dommer blev afskedige på grund af at de lavede ulovlige konkurser og tvangsauktioner som de selv købte. En dommer som aldrig var ædru Andre fra Nykøbing Ret Sj, den klage medførte at dommeren gik øjeblikkeligt af og kom på afvænning med det samme i Hanstholm. Og da dommer blev ædru blev han gældssaneret,

 

Dommer Ketty Grutmeier i Holbæk ret som domstol styrelsen havde mange klager over, og da vi havde med en familie at gøre som var kommet i klemme hos Ketty Grutmeier og det endte med et selvmord, valgte jeg at klage over dommeren Ketty Grutmeier  med øjeblikkeligt virkning at gå af.  Dommeren kunne ikke klare sig selv der var rigtig mange klager  ved domstol styrelsen men de greb ikke ind

 

Men jeg har betalt en pris det ses på nettet, 2 heste døde på grund af dommerens misrøgt. Vores datter går til behandling 2 gange om måneden, blandt andet på grund af flere overfald, et af dem da dommer Susan Blixenkrone-Møller med politi og hunde omringede gården, smadret døren, og tilsvinede hjemmet. Så datteren tør ikke være alene på gården mere og føler sig ikke tryg.

 

9

10

Vores plejedatter med hendes datter på 5 år, som elsker at komme på gården og besøge os og dyrene. Kan ikke forstå at vi i 2 år har undgået at de kommer på gården, det vil være en skandale for et barn på 5 år og skulle opleve at gården blive omringet af politi og hunde. Det vil være et minde hun vil have for resten af livet og aldrig vil glemme. Efter at de flere gange spurgte om de ikke måtte komme på gården løb vi risikoen, de var her i en weekend, plejedatter på 5 år sov ikke for flere gange om natten, var hun ude hos sin hest i stalden.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sagen med udsættelsen hvor dommer Susan Blixenkrone-Møller i en boligretssag lige pludselig ville slagte hestene, ja det står i selve dommen. Ingen tvivl om at det igen var præsident Alex Elisiussen der igen var på banen. Det er heller ikke sjov da dommer Susan Blixenkrone-Møller kommer og tager mig i hånden, og siger Knud slet mig fra din hjemmeside og nettet?? Jeg kunne godt se at dommeren var ved at græde, for dommeren havde et problem at skulle meddele præsidenten Alex Elisiussen at dommeren ikke turde gennemføre udsættelsen. Denne sag har jeg optaget på bånd, det var jeg nødt til for jeg regnede ikke med at der var en advokat der mødte op. Og som advokaten sagde, jeg forstår ikke at dommeren sagde det mens at advokaten hørte på det

 

Vi vil også gerne bede om at leve livet og få fred. Angående udsættelsen i 2011 forsøgte de i 4 måneder med breve og blive ringet op af politiet, at vi skal fraflytte.  De tabte sagen.

Vi har sagt at Næstved ret er inhabil, men Næstved ret bestemmer selv når de er inhabil. Vi ser det i sag nr. 1. også i sag nr. 10. med dommer Henrik Kirk Jensen fra Roskilde ret. Men jeg ser det først torsdag d. 23. juni 2016

 

Der sendes en del bilag med fra år 2015, hvor vi forsøger at få kendskab til en sag, men Næstved ret nægtede os aktindsigt i sagen. Jeg ringede  også flere gange da jeg var klar over at der var noget galt når jeg ikke kumme få oplysning om sagen.

Samtidig med at dommerne lavede dom på at udsætte os af ejendommen. Ja det er dommerdiktatur forbrydere uden grænser. J

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her storforbryder Jesper Hansen stråmand for Dommeren

 

Hilsen

K Jacobsen

 

Til den Særlige Klageret

Danmarks største forbryder organisationen nok også verdens største og farligste . Den danske dommer organisation / retssamfund.


Tak for deres brev af d. 10/6 2016, hvor de nævner at der er en sag fra Knud Jacobsen mod Dommer Susan Blixenkrone-Møller Næstved ret. Klagen er rettet i mod hele det danske retssystem (dommer) men i denne sag er det Næstved ret styret af præsident Jens Axel Elisiussen som giver ordre til disse forbrydelser. Også rettet i mod flere ansatte dommere i Næstved ret, som lader sig styrer af præsidenten Jens Axel Elisiussen.

 Vi vil gerne have aktindsigt i det som Næstved ret svare og have lov til at komme med kommentar til dette. Vi har 42 forbrydelser som Næstved ret har lavet mod danske borgere.

Vi har klaget også til Klageretten over forbryder organisationen det danske dommerdiktatur og retssystemet. I 2015 ca. 10 klager sendte vi til Klageretten, blandt andet klage d. 22/1 2015, der gik 6 måneder og vi rykkede for svar og har ikke fået svar.

Her et eksempel på et firma og en familie der ikke skylder 1 krone, fik frataget sin ejendom uden at være tilsagt det er en bevist forbrydelse som dommeren og Næstved ret. Dette var en bevist forbrydelse Næstved ret begik og det var dommer Birgit Bjerring Andersen der udførte forbrydelsen. efter ordre  fra Dommeren præsidenten Jens Axel Elisiussen. Lavede også bedrageri over for staten for flere 100.000,kr.

Vi vil nu lave et udklip af alle de forbrydelser som Næstved ret har lavet over for danske borger. Hovedsalig har det været dommer Birgit Bjerring Andersen som uden forkyndelse tog vores firma, det var en forbrydelse af mange. Der kommer en politianmeldelsen på hvor dommeren Birgit Bjerring Andersen laver bedrageri over for staten for flere 100.000,00 kr.

Vi medsender også en del dokumenter med som beviser overgrebene.

  1. 1 september 2009 blev vores firmaet erklæret konkurs dengang hed firmaet K. J. aps. og det var ejet af Knud Jacobsen med flere, og det var ca. 20 år gammelt, det var igen dommer Birgit Bjerring Andersen der lavede denne forbrydelse, Der var dommer i den sag   og der var ikke gjort forsøg på at tilsige nogen med tilknytning til firmaet her direktør Knud Jacobsen. Dommer Birgit Bjerring Andersen udtalte at det var indkaldt til møde d. 30 juni 2009 var foregået ved stævningsmand det kunne dommeren heller ikke dokumentere, så måtte dommeren indrømme at forkyndelsen var sket ved almindelig brev, ( men det er ikke en lovlig forkyndelse) men dommeren kunne ikke dokumentere det, til mødet med ny indkaldelse d. 24 august 2009 blev det ikke forkyndt eller forsøgt derpå, hverken til første møde eller andet møde, vores advokat opdagede  ved et tilfælde at mit firma var erklæret  konkurs .

 

Vores advokat var lige så forbavset over konkursen  som vi var, ingen gæld, egen kapital 870.000,00 kr. store værdier i maskiner, stort råvare lager og stort færdig varelager og 800.000 kr. i kontanter

Det blev advokat Brian Hebel Andersen fra advokat Svendsens kontor i Ringsted, der fik den konkurs Brian Hebel Andersen  fik et større beløb med samme (er senere blevet opmærksom på at Brian Hebel Andersen har et salær på 1 million til gode i sagen, staten betaler.) Da Brian Hebel Andersen kom på kontoret 3 uger efter konkursen for at markere sin magt, var det eneste advokaten var interesseret i var hestene, og selv om der stod ca. 30 heste på ejendommen, beslaglagde advokaten 17 heste og vores maskiner, der blev ingen penge til foder eller pasning, jeg er senere blevet opmærksom på at det samme der skete i 1975 da vi kæmpede for gældsaneringen som vi fik gennemført, der måtte to af vores heste bøde med livet, (avisudklip fra dengang medsendes) det samme vil advokaten og dommeren gøre i dette tilfælde, for advokaten havde fået besked fra dommeren af tag hestene for dem værner familien om, det er familiens et og alt. jeg forstod ikke hvor advokaten kom til det antal heste, men det gik op for mig at vi skulle stoppes, kontante penge som var i firmaet var advokaten ikke interesseret i, for advokat Brian Hebel Andersen var så forvirret at advokaten byttede rundt på vores kontoer i banken, og lukkede en forkert konto med et andet navn. Men det var jo hestene advokaten havde fået ordre på at gå efter, firmaet var velhavende, udestående blev der ikke rørt ved, også et meget stort varelager. Vi mener stadigvæk at dommernes magt skal stoppes, advokat Brian Hebel Andersen kunne også fortælle mig at det var ikke var klogt at klage over en dommer som vi gjorde ved dommer Ketty Grutmeier. (dommeren Ketty Gruitmeier som ikke var normal, gik af med det samme, og vi håber at dommeren har søgt behandling) Vi stoppede ikke kampen og det gjorde modparten heller ikke, og nu gav advokat Brian Hebel Andersen ordre til at vores heste skulle slagtes, det fik vi at vide ved en fejltagelse, vi forsøgte at gøre sagen klar til menneskerets kommissionen, og så opgav advokat Brian Hebel Andersen og dommer Birgit Bjerring Andersen, og så fik vi heste og maskiner tilbage 17 måneder efter. Dommer og kurator  havde forventet at når hestene ikke fik mad og når der ikke var penge til foder, ville hestene blive udsultet og så ville vi opgive kampen mod diktaturet og lov ændring. Nu kræver vi erstatning for disse omkostninger til foder og diverse vi havde under beslaglæggelsen. Der sendes dokumentation med, hvor der bliver dokumenteres at vi ikke var vidne eller tilsagt til Retten om sagen.

Dommer eller kurator har aldrig set hestene eller fået hestene vurderet, det samme gælder også for maskinerne. Forbryder uden grænser.

Her blev der givet heste væk for 1 million og maskiner for 1 million, det er ikke lovligt at tage ud af et konkursbo og forære væk. Senere lade staten betale omkostninger til kurator. Klageretten har sagen i brev af d. 25/3 2016.

I har alle bilag, men kan I ikke finde dem kan I få flere herfra.

 

Hilsen

Familien Jacobsen

 

DOMMER SVINDEL

Der kommer en sag der startede med et beløb på 28,000. kr  i denne sag  er der begået

dokument falsk af Dommer

Dyrlæge bedrageri samt falske  rapporter

Pengeafpresning fra advokat og er også dømt for det

Personer der ikke kender til sagen er dømt

Person der har med sagen at gøre er ikke tiltalt

Og sagen har taget 4 år

Og har kostet over 2 millioner  og det er staten der betaler altså dig og mig

——————————————————————————————————————-

MAN GJORDE ET BARN FORTRÆD.

Og det gør vi stadigvæk, dette var overskrifterne i Jyllands Posten d. 12 maj

charlotte

Charlotte med hendes yndlings hest.

1994, 2 hele sider fik den danske befolkning op at koge. Men også her måtte vi kæmpe. Kan et barn i det danske velfærdssamfund ? få lov at vokse op hos en fordrukken far, der driver bordel og misbruger barnet ? Blev senere dømt for misbruget.

 

 

BØRNEHJEMMET

Sagen startede i 1972 navnet var Janni, som var fjernet fra et hjem og anbragt på Charlotte2børnehjem, Janni var dengang 13 år, og kom på gården hos os for der var heste. På børnehjemmet kunne de ikke styre Janni som altid stak af og op til os og hestene, børnehjemmet var til sidst også ligeglad, for de fik penge hver måned for at have Janni, men hun var vores et og alt. Jannis rigtige mor levede på værtshusene, og efter at Janni kom til skade blev Janni narkoman. (kort fortalt) Janni blev gift i en salig rus og fik et barn, jeg blev gudfar til barnet som jeg mente skulle hedde Ditte, efter filmen Ditte menneskebarn. Janni døde, og vi havde Ditte fast. Ind til Ditte blev ca. 5 år. Så fandt faren ud af at han kunne gøre krav på barnet Ditte, vi kæmpede men reglerne var sådan.

 

JA I KØBENHAVN MÅ MAN GODT DRIVE PORNO FOR KOMMUNENS PENGE.

Nu havde faderen Jan krav på at få en 3 værelse lejlighed betalt samt børnepenge samt ekstra kontant hjælp, men kort tid efter blev vi kontaktet af en familie der fortalte at der blev drevet porno fra lejligheden den 3 værelse lejlighed som var betalt af kommunen, kunne man i Ekstra Bladet se annoncer fra at der blev drevet porno/massage klinik. Jeg fik telefon nummeret og ringede dertil, det var første gang jeg prøvede at ringe til en massageklinik, en kvinde tog telefonen, og jeg kunne også høre barnebarnet Ditte råbe i baggrunden. Efter dette kontaktede jeg Københavns kommune det var borgmester Palle Jarmer som jeg fik møde med, og fik svar d. 7 december 1983, og Palle Jarmer skriver “Det er ikke ulovlig at drive porno/massageklinik, så der var ingen årsag til at gribe ind”. Men der opstod problemer og så kunne vi hente Ditte, det var en kamp som vi ikke vil skrive om her, i dag er Ditte 36 år og kommer hos os, og har nu fået en datter som hedder Charlotte, som i dag d. 16. marts bliver 7 år. Charlotte er kommet meget her på gården og har en hest som er hendes egen, og hesten hedder Månika. Når Månika hører Charlottes stemme i stalden kalder hesten og følger hende, når en flok heste løber ude på folden kan Charlotte sige at der løber min hest. Vi andre kan dårligt kende forskel på hestene.

FRIMURERNES VERDENS FARLIGSTE

107 med rettet tekst

Vi har ikke set Ditte som også hedder Tina og barnebarnet Charlotte i ca. 1½ år, og vi savner dem. Hvad er årsagen ? Vi kæmper med myndighederne/frimurerne, en dag var vores datter Rikke alene på gården og jeg var på vej hjem blev gården omringet af politi og hunde, vores datter Rikke skreg mens dommer Susan Blixenkrone-Møller gav ordre til at smadre døren. Da jeg kom hjem fra rejse i Jylland sad Rikke totalt ødelagt og går nu til behandling 2 gange om måneden og er sat på medicin. Vi vil ikke gerne kunne se Ditte/Tina med sin datter Charlotte på 6 år få denne oplevelse, som vil præge barnet resten af livet. Vi tog chancen en weekend hvor Ditte og barnebarnet Charlotte kom på gården og de var glade, men vi var nervøse, og Charlotte var hos sin hest hele siden, kl. 3. om natten kunne vi ikke finde Charlotte, hun var gået over gårdspladsen i bælgravende mørke og så stod Charlotte hos hendes hest Månika, de var begge 2 glade, men Charlotte blev hentet ind i seng igen. Men kl. 5 om morgen stod Charlotte igen der ude.

Nu ønsker vi Charlotte tillykke på sin 7 års dag, imens kæmper vi mod verdens farligste organisation frimurerne som er forbudt i de fleste lande, intet land tør lukke dem ind, paven har også forbudt frimurerne. Vi ønsker dig Charlotte TILLYKKE OG VI SAVNER JER.

Ingen menneske forstår hvad vi er udsat for når vi hjælper personer der er udsat for overgreb, eller når der kommer en familie der er ved at få fjernet deres børn og vi hjælper der, og for stopper sagen. Myndighederne vil ikke have at vi blander os, men alligevel har vi fået 5 dommer afskedig, men vi har også måtte ofrer et par heste, der ikke overlevede dommernes misrøgt. Men I kan se http://rettenpaavrangen.dk/ som kører for øjeblikket. Meld jer ind og vær med i kampen mod det danske diktatur/frimurerne – dommerdiktaturet. http://rettenpaavrangen.dk/

 

 

FacebookFacebook
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail