Forord

Forord til Retten paa Vrangen…

Denne hjemmeside er ikke færdig – og det er ikke meningen at den nogensinde skal blive helt færdig.

 

danmark Dikatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uafhængig:
Rettenpaavrangen.dk er en uafhængig, ikke-statslig borgerrettighedsforum, som arbejder til fremme for gennemsigtighed, sandhed og retfærdighed i samfundet. Samt for at få et demokrati.

Mission:
Rettenpaavrangen.dk´s formål er at bekæmpe magtmisbrug, korruption og svindel inden for det offentlige og opnå retfærdighed i samfundet. Vi betror politikere, embedsmænd og domstolene betydelig magt. Dette har allerede udviklet sig til et diktatur. Så det er RPV opgave at bekæmpe og indføre demokrati.
RPV´s opgave er at afdække og fremskaffe beviser, hvorvidt embedsmænd eller politikere har administreret deres embede med snyd og svindel, til skade for Danske borgere.
I konkrete domme som har medført svigagtige afgørelser. Det er i denne forbindelse ligegyldigt, om den formodede svindel skyldes “fejl” og sjusk, eller om det er bevidst svindel.
Og det spiller ingen rolle, hvornår den formodede svindel har fundet sted. Det afgørende er at skabe transparens. Sager, som tilsyneladende ikke kan tåle dagens lys eller som er sløret og tildækket af juridiske spidsfindigheder, kan af RPV afdækkes for fusk og svindel.

Der er ingen retssikkerhed i Danmark:
Hvem forsvarer borgere og virksomheder, når embedsmænd lyver og svindler?
Hvem fører tilsyn med kvaliteten af højesteretsdommernes arbejde?

RPV’s mission er at gøre borgere opmærksom på deres muligheder for at forsvare sig og eventuelt gribe ind, når domstolene svindler.
Svigagtige domme burde ikke være bindende?
En retsafgørelse bygget på uhæderlige afgørelser, burde være lige så ugyldig som en betaling med falske pengesedler. At det er en dommer, der har skrevet noget og truffet en afgørelse, betyder ikke nødvendigvis, at vedkommende ikke kan have svindlet.
Dette er RPV’s pligt at offentliggøre, gerne med billede og tekst, så borgerne kan se hvad der foregår, når dommerne træffer uhæderlige domme.
Vi har kunne dokumentere dommere der var syge og ikke i stand til at tage vare på sig selv – og når RPV fik dem afskediget måtte de søge behandling bagefter, men der er borgere der er dømt for noget de ikke burde være dømt for – dette ændres ikke.
Embedsmænds svindel skal dokumenteres og offentliggøres.
RPV har til formål at påvirke at dommere ikke kan sidde i alle disse udvalg, og samtidig være tilknyttet hemmelige loger som er forbudt i de fleste lande.
RPV kæmper for at når en dommer sætter sig på et dommersæde, må dommeren ikke være inhabil. Som det er i dag, er dommerne inhabile i alle deres afgørelser, i kraft af alle de udvalg de sidder i.
De fungerer som arbejdsgiver for Advokaterne, de bestemmer hvilke arbejde de skal have samt deres salær. Det medfører at ingen advokat vil tage en sag imod myndighederne eller domstolene der er deres arbejdsgiver, for dette vil være advokaternes undergang.
Rettenpaavrangen har lavet udkast til nye love, som begrænser dommerens magt og vil medføre kun det halve af ansatte dommere, samt 2/3 dele advokater er der ikke brug for. Advokater skal ikke have med konkurser og tvangsauktioner at gøre, men skal hjælpe borgerne hvorved konkurser og tvangsauktioner vil blive begrænset.

Støt Rettenpaavrangen vi er til for jer – vi er ikke som de andre.

 

Jeg håber derfor,at du vil vende tilbage af og til for at se hvad er kommet til eller er ændret.

PÅ FORHÅND TAK FOR DIN STØTTE

HUSK AT VI HOLDER FOREDRAG OVER HELE LANDET

    • – Om dommer og advokater
    • – Frimurerne
    • – Gældsaneringsloven m.m.
    • – RETTENPAAVRANGEN
    • – Retten uretten i Danmark overgreb
Meld jer ind og vær med i kampen mod dikaturet  skriv til dos@c.

Personer som er udsat for overgreb hjælper vi gerne
Vi hjælper gerne familler som er kommet i klemme i DDR Det Danske Retssystem
Jeg opforder brugerene til at skrive et pænt og ordenligt sprog.
Der udøves ikke CENSUR. Men udlovligheder og injurier bliver fjernet .

Du kan også skrive til dos@c.dk VÆRSGOD!
Jeg glæder mig til at se dine indlæg!

Hilsen Knud
FacebookFacebook
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Skriv et svar