Frimurerne

107 med rettet tekstVerdens stærkeste og modbybligest dikatatur.Dasi

På denne side vil vi skrives  om det  “DANSKE DASI” diktatur styres fra Frimureborgen her,hvor der  arbejder ca.400 ansatte,der hemmeligt” holder øje med dig,” lige som edderkoppen våger over sine netværker

Men der er 16.200 Frimure/Dasi I Danmark

Frimurerne

Frimurenes magt

Et lille udklip af Danmarks historien, et meget lille udklip, når rovdyrene dommerdiktaturet slagter sit offer.

I danske borger der læser dette, hvad vil I gøre hvis I kom hjem og hjemmet var tomt? Det danske dommerdiktatur havde tømt det, eller du kom hjem og så at dine dyr var fjernet, det kan være heste som hunde, ja dyrene kan da endda være blevet slagtet. Vi vil her nu tage nogle eksempler. Vi for mange eksempler til RETTENPAAVRANGEN og vi hjælper dem vi kan mod . DDR. Det Danske Retssystem når man læser DDR tænker man på Østtyskland, men DDR Det Danske Retssystem er mere uhæderlig og meget grovere og har ingen moral. Derfor har vi verdens rekord i selvmord.

Blev slagtet for 2 milliarder

1 eksempel, i 1976 kom Bøje Nielsen til mig og bad om hjælp, han følte sig usikker ved at bankerne forsøgte at stoppe ham, vi sad i sofaen og snakkede og som Bøje Nielsen sagde til mig de kan ikke slagte mig for jeg er Danmarks rigeste mand, og som jeg sagde til Bøje, det er fejlen at du er så rig, derfor er du en jagtet person. Dommerdiktaturet og advokaterne kan ikke lade et så stort bytte gå fra sig. Bøje Nielsen kontaktede mig jævnlig også kort før sin død, Bøje Nielsen var en færdig mand og Bøje blev aldrig menneske efter at være kommet i kløerne på dommerdiktaturet og advokaterne, de er værre end rovdyr i naturen. (se artiklen som vi har skrevet om Bøje Nielsen en by i provinsen)

Nyt eksempel Ilse Markholm

I 1977 kontaktede Ilse Markholm mig, Ilse var rystet de forsøgte at tage Ilses gård som var gældfri, jeg tog sagen med til justitsminister Orla Møller og vi snakkede om sagen. Orla Møller kunne godt se at der var noget galt i sagen men Orla Møller sagde, det ser ud til at dommerdiktaturet er efter Ilse Markholm. Og Orla Møller lovede at se på sagen. Men de jagtede Ilse Markholm i 33 år, dommerdiktaturet satte Ilse i fængsel for Ilse ville ikke slippe gården. Men dommerdiktaturet tog gården og det knækkede Ilse Markholm, og Ilse Markholm kom på hospitalet, jeg talte med Ilse en time før at Ilse døde. Ilse var godt klar over at det var enden på hendes liv, og Ilse sagde Knud bliv ved. Ilse kæmpede i 33 år. Ilse døde den 9 april 2012 kl 22  77 år gammel Ilse kæmpet hele live på at beholde sin gård men dommerdikaturet gir sig ikke når det har fået et bytte.

Verdens Stærkeste   Dasi


Dansk afdeling af international mafia
har overtaget vort retsvæsen fra politi
til Højesteret  Frimurene ?

Oplevelser med det danske retsvæsen at Johs. Kragh, og retten paa vrangen
Hemmeligt og lyssky har de besat de vigtigste og bedst betalte stillinger, særligt som dommere, for derved risikofrit at gennemføre organiseret kriminalitet i vort land. Vor regering er bange, svag og magtesløs. Gammel frihedskæmper tager kampen op igen

 Frimurerne har  Overtagelse af den totale magt.
Der forelå efterhånden så mange beviser på, at der var noget rivende galt indenfor vort retsvæsen, at intet hæderligt menneske kunne medvirke og deltage i ansvaret, så Centrums Demokraterne forlod regeringen, da Poul Nyrup Rasmussen nægtede at foretage sig noget. Frimurerne havde fået sine medlemmer indsat i de højeste stillinger, men der kunne jo komme en anden regering, som ville afskedige de korrupte embedsmænd. Derfor gjaldt det om at sikre sig i tide, at opnå den fuldkomne magt og samtidigt fritage regeringen for ethvert ansvar, samt holde Folketinget udenfor. Der var i Folketinget fremlagt et forslag, at enhver ansøger til et vigtigt embede skulle opgive hvilke foreninger, han var medlem af,, men da dette var ødelæggende for Frimurerne, fik man det trukket tilbage.

Den 21. maj 1997 bragte Berlingske Tidende en artikel: Domstole løsriver sig. Heri blev beskrevet hvorledes regeringen efter 3 års forberedelse fremsatte 2 lovforslag, hvorefter domstole fik enevældig magt, uafhængigt af Justitsministeriet, og kun ledet af en selvstændig Domstolsstyrelse, som regeringen og Justitsministeriet ingen indflydelse får på. Såfremt disse forslag kunne vedtages i Folketinget blev regeringen fritaget for ethvert ansvar og Frimurernes forening til organiseret kriminalitet fået den fulde magt, som Folketinget afgiver. Det viste sig, at det var den radikale Bjørn Elmquist, der gennem år havde forberedt disse forslag, og der er meget der tyder på, at det er det radikale parti, der har givet Poul Nyrup Rasmussen tommelskruerne på. Spørg Bjørn Elmquist om han er Frimurer.

Lad mig her erindre om, hvad min gæst attesterede: Det er kun uhæderlige personer, der bliver valgt og indsat på de højeste poster. Så ved vi hvem, der bliver valgt til den selvstændige domstols styrelse, nemlig kun medlemmer af Frimurernes societé. Er Elmquist virkelig så naiv, at han tror, at Folketinget vil vedtage disse luskede forsøg på at overdrage den fulde magt til forbrydere, og fratage regering og Folketinget magten og ansvaret.

Retten paa vrangen

Frimurerne: DEN DANSKE MAFIA?:

Dansk TV ved den kendte journalist  Paul Martinsen lavede en udsendelse på 2 timer den  fik foldeforbud mod at blive vist og  journalist  Paul Martinsen fik  besked på at tilintetgøre   filmen og ikke omtale  frimurerne  (det er dansk Frimurer  Mafia) Dommerne var frimurer)

I midten af København ligger en kolos af en bygning, det er magten, frimurerne. Kaldet muldvarper frygtet og berygtet

Den er 10 meter under jorden og 6 etager høj, og indeholder 332 kontorer plus diverse lokaler, spisestue til 600 personer, mødelokale af samme størrelse. hvad beskæftiger de ansatte sig med på 332  kontorer spiller de computer

Der er gjort forsøg på at forbyde rockerborge samt sharillia lovgivning, grundet at her har damer ingen adgang, disse organratioer er rene søndagsskoler i sammenligning med frimurerne. Kaldet muldvarperne

Her fra styrer den Danske Mafia kaldet frimurerne.  Den Italienske Mafia  vil dø af misundelse

Hvordan kan dette lade sin gøre? Det kan det her sidder de ledene inden for retsvæsen (dommere ) politi, finansverden, Told og Skat samt den danske presse, kongehuset plejer også at være reprænseret  men da vores konge er en dronning, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, er en kvinde og en kvinde har ingen adgang hos frimurerne. ( men de vil have forbudt shakira fordi at de undertrykker kvinder, gør den danske frimurer da ikke det )  Her mødes  alle ledere fra præst til bedemand

Alle større byer i Danmark ligger der bygninger med de danske frimurer ( mafia ).  har hovedafdelingen i København sender besked til disse afdelinger, det kan være både godt og dårligt, men mest dårligt. Der ved gives der om der er personer, familier eller firmaer, nogen skal fredes, andre familier, firmaer dømmes fredløse.

Når familier og firmaer dømmes fredløse så er det svært, domstolene kan dømme lige som det passer dem, men ikke dødsstraf. Men det ender tit i selvmord eller pcysisk det har vi verdensrekord i Danmark.  Politiet kan tilsidesætte alt, selv personer der bliver overfaldet og bliver invalid, det ser politiet op den konservative Brian Mikkelsen  igennem fingre med. Domstolene kan dømme uden at familier der er fredløse er vidne om det, og hvor kan man klage? Man skulle tro at man kunne klage til Landet justitsminister, den konservative Brian Mikkelsen han ved det godt, men han foretager sig intet. Man skulle tro at han viste det i forvejen.

Under denne bygning under jorden er der også 2 etagers med kontorer, derfor kaldes frimurerne der for  muldvarper ingen ved hvad er foregår i det skumle, typisk frimurer.

Kan denne Mafia frimurerne forbydes? Nej det er håbløst, de har taget totalt magten. Menes at Orla Møller var justitsminister, sagde han til mig gør dig ikke uvenner med frimurerne de har magten Justitsminister Oral Møller var frimurer det var i 1975-1976, han forklarede at han selv var frimurer, og det er alle som har nogen indflydelse i Danmark. Daværende Statsminister var det også med videre, så det er ikke på Christiansborg at magten er, ministeren går så fra Christiansborg over i frimurerne / mafiaens bygning, og her er magten.( Den danske mafia frimurerne)

  Uventet besøg    Af Johs Kragh

En dag i året 1990 ringede det på min dørklokke, og udenfor stod en nobel distingveret herre. Han sagde. Jeg har læst om Deres kamp for 2 damers forsøg på at opnå en retfærdig retssag. Jeg synes, der er noget, som De bør vide. Jeg inviterede ham indenfor og gennem de følgende 2 timer fortalte han kort gengivet.

Jeg blev straks efter afslutningen af mine juridiske studier narret til at melde mig ind i Frimurernes forening, hvad der er var den største fejltagelse, jeg har gjort i mit liv. Jeg blev fortalt, at Frimurernes organisation var kristelig med de højeste moralske formål, sjælens renhed og personens hæderlighed. Derfor blev ansøgninger til de højeste og bedst betalte stillinger altid givet til Frimurernes medlemmer. Hvis du vil have en fremtid, må du melde dig ind i denne forening. Dette gjorde jeg, på trods af at jeg måtte aflægge en frygtelig ed. Først langt senere gik det op for mig, at jeg var bundet for livet, måtte betale kontingent, og adlyde en bestyrelse af kriminelle individer, som efter et system udviklet af den internationale mafia, brugte foreningen til ved fælles hjælp, at besætte de højeste og betalte stillinger indenfor vort retsvæsen, indenfor banker, industriforetagender og politiske partier. Særligt som dommere, hvis opgave det var at frikende blodsbrødre for enhver kriminel handling .På denne måde var vejen åben for de øvrige medlemmer til at begå bedragerier og kriminelle handlinger uden risiko.

Jeg indskød en bemærkning . De fortalte før, at når en stilling skulle besættes, blev den altid givet til en Frimurer, som havde bevist, at han svigtede sin pligt og alt hvad han stod for og blev betalt for, til fordel for Frimurerne. Det betyder altså, at kun uhæderlige personer får stillingen.

Han fortalte videre om, hvorledes en sag ved retten, hvor Frimurere var involveret, bag kulisserne blev givet til en dommer, der var Frimurer, og som frifandt sin blodsbroder. Han fortalte om hvorledes Frimurere havde tvunget en af hans familie til at begå selvmord, og at han selv snart ikke kunne vedblive med at leve et liv, hvor han måtte lyve, forstille sig som en hæderlig person og svigte sin pligt. Han kunne ikke holde tårerne tilbage.

  Hvad er Frimureriet?

Frimurernes forening var som skabt til at sætte sig til herrer over retsvæsenet, så der var fri adgang til organiseret kriminalitet. For at blive medlem, skal man sværge: Aldrig at røbe noget som helst om hvad, der foregår indenfor foreningen, aldrig at melde sig ud. Fuld lydighed, troskab og hjælp til de øvrige medlemmer,

. Kvinder holdes ude, foreningen stammer fra en tid, hvor kvinden var mandens slave.

Enhver, der måtte ønske dokumentation for mine påstande, skal være velkommen. Den beskrevne sag er nu oversat, og vil blive forelagt Domstolen i Strassburg. Eftertryk er tilladt, også i uddrag.

Se www.farman.dk/debat og  www.kafka.dk

FacebookFacebook
FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Skriv et svar