Nyheder

Til den Særlige Klageret

Danmarks største forbryder organisationen nok også verdens største og farligste . Den danske dommer organisation / retssamfund.


Tak for deres brev af d. 10/6 2016, hvor de nævner at der er en sag fra Knud Jacobsen mod Dommer Susan Blixenkrone-Møller Næstved ret. Klagen er rettet i mod hele det danske retssystem (dommer) men i denne sag er det Næstved ret styret af præsident Jens Axel Elisiussen som giver ordre til disse forbrydelser. Også rettet i mod flere ansatte dommere i Næstved ret, som lader sig styrer af præsidenten Jens Axel Elisiussen.

 Vi vil gerne have aktindsigt i det som Næstved ret svare og have lov til at komme med kommentar til dette. Vi har 42 forbrydelser som Næstved ret har lavet mod danske borgere.

Vi har klaget også til Klageretten over forbryder organisationen det danske dommerdiktatur og retssystemet. I 2015 ca. 10 klager sendte vi til Klageretten, blandt andet klage d. 22/1 2015, der gik 6 måneder og vi rykkede for svar og har ikke fået svar.

Her et eksempel på et firma og en familie der ikke skylder 1 krone, fik frataget sin ejendom uden at være tilsagt det er en bevist forbrydelse som dommeren og Næstved ret. Dette var en bevist forbrydelse Næstved ret begik og det var dommer Birgit Bjerring Andersen der udførte forbrydelsen. efter ordre  fra Dommeren præsidenten Jens Axel Elisiussen. Lavede også bedrageri over for staten for flere 100.000,kr.

Vi vil nu lave et udklip af alle de forbrydelser som Næstved ret har lavet over for danske borger. Hovedsalig har det været dommer Birgit Bjerring Andersen som uden forkyndelse tog vores firma, det var en forbrydelse af mange. Der kommer en politianmeldelsen på hvor dommeren Birgit Bjerring Andersen laver bedrageri over for staten for flere 100.000,00 kr.

Vi medsender også en del dokumenter med som beviser overgrebene.

  1. 1 september 2009 blev vores firmaet erklæret konkurs dengang hed firmaet K. J. aps. og det var ejet af Knud Jacobsen med flere, og det var ca. 20 år gammelt, det var igen dommer Birgit Bjerring Andersen der lavede denne forbrydelse, Der var dommer i den sag   og der var ikke gjort forsøg på at tilsige nogen med tilknytning til firmaet her direktør Knud Jacobsen. Dommer Birgit Bjerring Andersen udtalte at det var indkaldt til møde d. 30 juni 2009 var foregået ved stævningsmand det kunne dommeren heller ikke dokumentere, så måtte dommeren indrømme at forkyndelsen var sket ved almindelig brev, ( men det er ikke en lovlig forkyndelse) men dommeren kunne ikke dokumentere det, til mødet med ny indkaldelse d. 24 august 2009 blev det ikke forkyndt eller forsøgt derpå, hverken til første møde eller andet møde, vores advokat opdagede  ved et tilfælde at mit firma var erklæret  konkurs .

 

Vores advokat var lige så forbavset over konkursen  som vi var, ingen gæld, egen kapital 870.000,00 kr. store værdier i maskiner, stort råvare lager og stort færdig varelager og 800.000 kr. i kontanter

Det blev advokat Brian Hebel Andersen fra advokat Svendsens kontor i Ringsted, der fik den konkurs Brian Hebel Andersen  fik et større beløb med samme (er senere blevet opmærksom på at Brian Hebel Andersen har et salær på 1 million til gode i sagen, staten betaler.) Da Brian Hebel Andersen kom på kontoret 3 uger efter konkursen for at markere sin magt, var det eneste advokaten var interesseret i var hestene, og selv om der stod ca. 30 heste på ejendommen, beslaglagde advokaten 17 heste og vores maskiner, der blev ingen penge til foder eller pasning, jeg er senere blevet opmærksom på at det samme der skete i 1975 da vi kæmpede for gældsaneringen som vi fik gennemført, der måtte to af vores heste bøde med livet, (avisudklip fra dengang medsendes) det samme vil advokaten og dommeren gøre i dette tilfælde, for advokaten havde fået besked fra dommeren af tag hestene for dem værner familien om, det er familiens et og alt. jeg forstod ikke hvor advokaten kom til det antal heste, men det gik op for mig at vi skulle stoppes, kontante penge som var i firmaet var advokaten ikke interesseret i, for advokat Brian Hebel Andersen var så forvirret at advokaten byttede rundt på vores kontoer i banken, og lukkede en forkert konto med et andet navn. Men det var jo hestene advokaten havde fået ordre på at gå efter, firmaet var velhavende, udestående blev der ikke rørt ved, også et meget stort varelager. Vi mener stadigvæk at dommernes magt skal stoppes, advokat Brian Hebel Andersen kunne også fortælle mig at det var ikke var klogt at klage over en dommer som vi gjorde ved dommer Ketty Grutmeier. (dommeren Ketty Gruitmeier som ikke var normal, gik af med det samme, og vi håber at dommeren har søgt behandling) Vi stoppede ikke kampen og det gjorde modparten heller ikke, og nu gav advokat Brian Hebel Andersen ordre til at vores heste skulle slagtes, det fik vi at vide ved en fejltagelse, vi forsøgte at gøre sagen klar til menneskerets kommissionen, og så opgav advokat Brian Hebel Andersen og dommer Birgit Bjerring Andersen, og så fik vi heste og maskiner tilbage 17 måneder efter. Dommer og kurator  havde forventet at når hestene ikke fik mad og når der ikke var penge til foder, ville hestene blive udsultet og så ville vi opgive kampen mod diktaturet og lov ændring. Nu kræver vi erstatning for disse omkostninger til foder og diverse vi havde under beslaglæggelsen. Der sendes dokumentation med, hvor der bliver dokumenteres at vi ikke var vidne eller tilsagt til Retten om sagen.

Dommer eller kurator har aldrig set hestene eller fået hestene vurderet, det samme gælder også for maskinerne. Forbryder uden grænser.

Her blev der givet heste væk for 1 million og maskiner for 1 million, det er ikke lovligt at tage ud af et konkursbo og forære væk. Senere lade staten betale omkostninger til kurator. Klageretten har sagen i brev af d. 25/3 2016.

I har alle bilag, men kan I ikke finde dem kan I få flere herfra.

 

Hilsen

Familien Jacobsen

 

DOMMER SVINDEL

Der kommer en sag der startede med et beløb på 28,000. kr  i denne sag  er der begået

dokument falsk af Dommer

Dyrlæge bedrageri samt falske  rapporter

Pengeafpresning fra advokat og er også dømt for det

Personer der ikke kender til sagen er dømt

Person der har med sagen at gøre er ikke tiltalt

Og sagen har taget 4 år

Og har kostet over 2 millioner  og det er staten der betaler altså dig og mig

——————————————————————————————————————-

MAN GJORDE ET BARN FORTRÆD.

Og det gør vi stadigvæk, dette var overskrifterne i Jyllands Posten d. 12 maj

charlotte

Charlotte med hendes yndlings hest.

1994, 2 hele sider fik den danske befolkning op at koge. Men også her måtte vi kæmpe. Kan et barn i det danske velfærdssamfund ? få lov at vokse op hos en fordrukken far, der driver bordel og misbruger barnet ? Blev senere dømt for misbruget.

 

 

BØRNEHJEMMET

Sagen startede i 1972 navnet var Janni, som var fjernet fra et hjem og anbragt på Charlotte2børnehjem, Janni var dengang 13 år, og kom på gården hos os for der var heste. På børnehjemmet kunne de ikke styre Janni som altid stak af og op til os og hestene, børnehjemmet var til sidst også ligeglad, for de fik penge hver måned for at have Janni, men hun var vores et og alt. Jannis rigtige mor levede på værtshusene, og efter at Janni kom til skade blev Janni narkoman. (kort fortalt) Janni blev gift i en salig rus og fik et barn, jeg blev gudfar til barnet som jeg mente skulle hedde Ditte, efter filmen Ditte menneskebarn. Janni døde, og vi havde Ditte fast. Ind til Ditte blev ca. 5 år. Så fandt faren ud af at han kunne gøre krav på barnet Ditte, vi kæmpede men reglerne var sådan.

 

JA I KØBENHAVN MÅ MAN GODT DRIVE PORNO FOR KOMMUNENS PENGE.

Nu havde faderen Jan krav på at få en 3 værelse lejlighed betalt samt børnepenge samt ekstra kontant hjælp, men kort tid efter blev vi kontaktet af en familie der fortalte at der blev drevet porno fra lejligheden den 3 værelse lejlighed som var betalt af kommunen, kunne man i Ekstra Bladet se annoncer fra at der blev drevet porno/massage klinik. Jeg fik telefon nummeret og ringede dertil, det var første gang jeg prøvede at ringe til en massageklinik, en kvinde tog telefonen, og jeg kunne også høre barnebarnet Ditte råbe i baggrunden. Efter dette kontaktede jeg Københavns kommune det var borgmester Palle Jarmer som jeg fik møde med, og fik svar d. 7 december 1983, og Palle Jarmer skriver “Det er ikke ulovlig at drive porno/massageklinik, så der var ingen årsag til at gribe ind”. Men der opstod problemer og så kunne vi hente Ditte, det var en kamp som vi ikke vil skrive om her, i dag er Ditte 36 år og kommer hos os, og har nu fået en datter som hedder Charlotte, som i dag d. 16. marts bliver 7 år. Charlotte er kommet meget her på gården og har en hest som er hendes egen, og hesten hedder Månika. Når Månika hører Charlottes stemme i stalden kalder hesten og følger hende, når en flok heste løber ude på folden kan Charlotte sige at der løber min hest. Vi andre kan dårligt kende forskel på hestene.

FRIMURERNES VERDENS FARLIGSTE

107 med rettet tekst

Vi har ikke set Ditte som også hedder Tina og barnebarnet Charlotte i ca. 1½ år, og vi savner dem. Hvad er årsagen ? Vi kæmper med myndighederne/frimurerne, en dag var vores datter Rikke alene på gården og jeg var på vej hjem blev gården omringet af politi og hunde, vores datter Rikke skreg mens dommer Susan Blixenkrone-Møller gav ordre til at smadre døren. Da jeg kom hjem fra rejse i Jylland sad Rikke totalt ødelagt og går nu til behandling 2 gange om måneden og er sat på medicin. Vi vil ikke gerne kunne se Ditte/Tina med sin datter Charlotte på 6 år få denne oplevelse, som vil præge barnet resten af livet. Vi tog chancen en weekend hvor Ditte og barnebarnet Charlotte kom på gården og de var glade, men vi var nervøse, og Charlotte var hos sin hest hele siden, kl. 3. om natten kunne vi ikke finde Charlotte, hun var gået over gårdspladsen i bælgravende mørke og så stod Charlotte hos hendes hest Månika, de var begge 2 glade, men Charlotte blev hentet ind i seng igen. Men kl. 5 om morgen stod Charlotte igen der ude.

Nu ønsker vi Charlotte tillykke på sin 7 års dag, imens kæmper vi mod verdens farligste organisation frimurerne som er forbudt i de fleste lande, intet land tør lukke dem ind, paven har også forbudt frimurerne. Vi ønsker dig Charlotte TILLYKKE OG VI SAVNER JER.

Ingen menneske forstår hvad vi er udsat for når vi hjælper personer der er udsat for overgreb, eller når der kommer en familie der er ved at få fjernet deres børn og vi hjælper der, og for stopper sagen. Myndighederne vil ikke have at vi blander os, men alligevel har vi fået 5 dommer afskedig, men vi har også måtte ofrer et par heste, der ikke overlevede dommernes misrøgt. Men I kan se http://rettenpaavrangen.dk/ som kører for øjeblikket. Meld jer ind og vær med i kampen mod det danske diktatur/frimurerne – dommerdiktaturet. http://rettenpaavrangen.dk/

 

FacebookFacebook
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail